Våre priser

Det har ikke vært mulig for oss å sette en god standardpris, fordi prisen er avhengige av mange faktorer. Prisene nedenfor er en indikasjon. Send infomasjonen nedenfor eller send oss en e-post for en nøyaktig pris, vi vil gjerne tilby et uforpliktende tilbud.

  • Leiligheter: kr 290,-
  • Rekkehus: kr 390,-
  • Enebolig på ca 180kvm: kr 490,-
  • Store eneboliger: fra kr 590,-

Alle prisene er inkludert mva og er bassert på 4x i året.

Prisene er avhengige av tilkomst, beliggenhet. Prisene blir rimeligere om det er flere hus i nabolaget som ønsker rene vinduer med GlassVask.