Utvendig Vindusvask

Vi bruker demineralisert vann (osmose vann). Dette er vann fra springen hvor vi henter ut blant annet tilsetningsstoffer som kalk, klorider, mineraler og jern. Det øker vannoppløseligheten av vannet og tørker opp uten bruk av nal.
Fordi det ikke brukes vaskemidler, jobber vi veldig miljøvennlig.

Osmosevann har ekstremt høy smussløselighet, på grunn av renheten og evne til de ladede H+ og OH-ioner til å komme inn i forbindelser med andre ioner. Derfor tiltrekker osmosevannet seg forurensning og løses opp i dette vannet. Derfor etterlater det ingen striper og overflaten blir ren. Derfor er det ikke nødvendig med rengjøringsprodukter, så det er ingen risiko for overflatevann eller skade på dine dyrebare planter i hagen. I tillegg er osmose-rengjøring ikke miljøbelastende.

Vi bruker toppmodernt utstyr og kan stå på bakkeplan å vaske 23 meter over bakken med hjelp av teleskopstenger med vanntilførsel helt opp til børstene. Vannet blir fordelt på glasset og de myke børstene vil fjerne alt smuss på vinduene. Etter det skylder vi glasset rikelig med osmose vannet. Etter tørking så vil vinduene være skinnende rent.

Vinduer, fasader, solpaneler, hytter osv. kan rengjøres på en enkel måte uten behov for ytterligere verktøy opptil 23 meter.

Der vi ikke har tilgang med våre stenger og børster. For eksempel balkong og terrasser som ligger over bakkeplan bruker vi stige for å komme oss opp.

Kvaliteten ved første vindusvask er bra. Over tid vil glasset være helt rent fra såperester og får en skinnende glans på vinduer
Ved første vasken vil du se små hvite flekker. Dette er smuss og såpe rester fra porene i vinduene. Såpestoffene kommer fra oljen som er tilstede i de fleste vaskemidler.

Det kan forekomme store hvite renner den første gangen. Gi oss en tilbakemelding snarest og vi vil vaske på nytt. Dette er ofte smuss og sand som har sittet årevis i karmene (luftehull i karmene) og renner ned på de nyvaskete glasset. Dette er grunnen at vi anbefaler vask av vindusflater minst 4 ganger i året. Det mest optimale er en frekvens på 6 ganger i året (annen hver måned).

Fordeler:

  • Vinduskarmer, fasader kan vaskes til en liten merpris.
  • Lenger et rent resultat fordi det er ingen såpe rester igjen og ingen metalliske partikler i osmose vannet forårsaker statisk ladning.
  • Flekk og strekfri tørking under alle værforhold, selv i direkte sollys.
  • Passer til rengjøring av glass, karmer, takfliser, lysbokser, fasadepaneler, solpaneler osv.
  • Optimal tilgjengelighet over hager og busker, vinterhage, drivhus og butikksenter.
  • Siden vi jobber fra bakkeplan med teleskopstenger har vi trygge arbeidsforhold.
  • Miljøvennlig, ikke nødvendig med rengjøringsmiddel.
  • Vi etterlater ingen spor av kran og lifter.

Rengjøring av solpaneler

Også dine solcellepaneler kan bli rengjort av GlassVask med Osmosevann, uten rengjøringsmidler.